Zadanie


Współczesna Warszawa to wielki kolaż, wydeptane przez gości szklaki turystyczne, obowiązkowe muzea, nekropolie, obiekty kultury, nowoczesna architektura, a także miejsca mniej znane, od niedawna zrewitalizowane, kultowe dla różnych grup.

Waszym zadaniem będzie wyjście poza schemat myślenia i pokazywania miasta. Zostawcie przewodniki i programy wycieczek. Zostańcie odkrywcami i badaczami warszawskich skarbów. Znajdźcie, zbierzcie informacje i przedstawicie stan swoich badań w formie filmu. Skupcie się na najbliższej okolicy, dzielnicy, przestrzeni miejskiej mniej znanej Waszym rówieśnikom i dorosłym.

Skarbem mogą być ludzie – świadkowie niepowtarzalnych historii  lub szczególnie Warszawie oddani. Mogą być  nim miejsca, zabytki, które czekają na odkrycie lub nowe spojrzenie, a same były świadkami niepowtarzalnych, dramatycznych zdarzeń. Każda praca może być jak poemat, trzeba tylko znaleźć dobry temat ... , a zwłaszcza umiejętnie go sfilmować.


Wybierzcie jedną z trzech kategorii związanych z Warszawą:
  1. warszawski zabytek - mniej znany, nie-folderowy, np. z Waszej dzielnicy - piękny, cenny, mający interesującą przeszłość. Może to być kościół, kamienica, pomnik, cmentarz, założenie urbanistyczne itp.
  2. miejsce - świadek historii - które opowiedziałoby niesamowitą historię o Warszawie i jej mieszkańcach. Przenieście widzów w czasie.
  3. ważna postać związana z Warszawą - której twórczość, zaangażowanie, praca - miały wpływ na stolicę.
Efektem końcowym ma być trzyminutowy film. Należy zapisać go w jednym z formatów plików filmowych:  flv, mov, avi, wmv, swf, mpeg, mp4. Film ma być dostępny na licencji Creative Commons CC - BY 3.0 Polska
CC-BY Artur Malinowski, Flickr.com