Źródła

Z czego korzystać? Nie zamykamy Wam drogi do samodzielnych poszukiwań. Przedstawiamy przykładowe, użyteczne strony internetowe, bazę danych, czyli zestawienie warszawskich stron, film, czy zasoby muzealne - do inspiracji. Zachęcamy do internetowej komunikacji z ekspertami. Ale nie możecie zlekceważyć wycieczki, bezpośredniego wywiadu, wędrówki ulicami Warszawy.

Pamiętajcie o konieczności respektowania praw autorskich, uzyskaniu zgody na wykorzystanie wizerunku lub cudzego dzieła. Sprawdzajcie, które spośród używanych przez Was materiałów z sieci, udostępniane są na zasadzie wolnych licencji. Skrupulatnie notujcie źródła swoich informacji - szanujący się filmowiec nie może naruszać prawa.

Przykładowe źródła sieciowe - do wyklikania
Źródła pomocne w realizacji filmu z uwzględnieniem praw autorskich:
Strony poszczególnych dzielnic pozwalające poznać inwestycje, osiągnięcia, czasem historię, zobaczyć plan:
Zasoby osobowe - czyli ludzie "naj" w Waszej dzielnicy, lub "zwyczajni" świadkowie wydarzeń, interesujący rozmówcy, którzy zechcą podzielić się z Wami swoją pamięcią i poświęcić czas. Trudno wskazywać Wam spis nazwisk lub adresów, które warto odwiedzić by przeprowadzić wywiad, utrwalić rozmówcę i udokumentować poszukiwania. 
Oczywiście pamiętajcie o życzliwym towarzyszeniu Waszego nauczyciela. On zawsze Wam pomoże.