Ewaluacja

Poniżej w tabeli przedstawione są kryteria oceny całego przedsięwzięcia. Pamiętajcie także, że istotna będzie Wasza samoocena i opowieść o tym: jak przebiegała współpraca, jak podzieliście zadania, jak oceniacie własne zaangażowanie i kolegów z zespołu, czego się nauczyliście, jakie zdobyliście umiejętności. Ważne także, co zrobilibyście inaczej i do czego może przydać się Wam w przyszłości doświadczenie tworzenia filmu.
Kryteria oceny Waszej pracy: 

Poziom osiągnięć
EKSPERT
ZAAWANSOWANY
ROZWIJAJĄCY SIĘ
POCZĄTKUJĄCY
LICZBA PUNTKTÓW
10 -8
celujący
7-6
bardzo dobry
5-4
dobry

3-1
dostateczny

Wartość informacyjna filmu


(0-3)

Nie tylko znają miejsce /osobę, ale też niejako odkryli dla świata. Prezentują nowe spojrzenie.
Zaprezentowali dużo informacji. Mają wiedzę z pierwszej ręki. Nie do ”zagięcia”.
Podali swoje źródła informacji i udostępniają film na wolnych licencjach.

Dobrze znają przedstawione miejsce lub postać Nie ma błędnych informacji.
Podali źródła informacji, czyli uszanowali prawa autorskie. Film może być udostępniany na licencjach CC.

Znają miejsce lub osobę, ale wiedza jest encyklopedyczna. Uszanowali prawa autorskie i film udostępniają na licencjach CC.

Przygotowali niezbędne informacje o zabytku lub postaci.
Film respektuje prawa autorskie i może być udostępniany.

Związki z miastem

(0-3)

Film ma wartość edukacyjną – wnosi informacje dotyczące historii miasta, jego mieszkańców, kultury.

Związek z Warszawą jest wyraźny, ale autorzy nie przywiązują do tego wagi.

Warszawskość nie jest ważna. Wynika z prezentacji miejsca / osoby ze stolicy.

Autorzy skupili się literalnie na zadaniu – nie na Warszawie.

Wrażenia odbiorców
(0-2)

Obrazy sprawnie zmontowane i udźwiękowione. Jest fabuła.

Obrazy układają się w spójną opowieść.

Obrazy są logicznie uporządkowane.

Przygotowane obrazy zostały zmontowane.

Umiejętność współpracy w grupie

(0-2)


Każdy coś wniósł do pracy zespołu. Rozdzielono zadania. Udało się pokonywać trudności.

Każdy coś wniósł do pracy zespołu. Rozdzielono zadania. Największa praca i mobilizacja wystąpiła przed zakończeniem.

Zaplanowano pracę. Nie wszyscy dostali zadania na miarę możliwości lub oczekiwań. Mobilizować musiał nauczyciel.

Zaplanowano pracę. Grupa sporadycznie pracowała zespołowo.