Uwagi końcowe

Nie ma pracy, która nie miałaby w sobie radości, tajemnicy i zachęty.  Ciekawe, co ważnego wydarzyło się Wam podczas realizacji projektu? Jakie problemy udało się rozwiązać? Jakie miejsca, czy ludzi odkryliście przy tej okazji i czy chcielibyście nadal badać i dokumentować?  
Podsuwamy Wam narzędzie do autorefleksji:

Poziom
CO (mam)?
CO (z tego wynika)?
CO (dalej mogę zrobić)?
Refleksja

Co się zdarzyło? 
Co zrobiłem? 
Co zamierzałem osiągnąć? 
Co w tym było dobrego/złego?

Co w tym najważniejszego?

Co jeszcze na ten temat muszę wiedzieć?

Czego się na nauczyłem?


Co teraz mógłbym zrobić?

Co chciałbym zrobić?

Co byłbym w stanie teraz zrobić?

Jakie mogłyby być efekty, następstwa takich działań?Państwo - Opiekunowie zapewne będziecie mieli trudność z oceną - interdyscyplinarnej pracy. Ale też najlepiej wiecie, czy oceniać z języka polskiego, historii itp. Zapewne też macie przekonanie, że uczniowie powinni swoje filmy zaprezentować publicznie. Będą mieli wówczas sposobność by opowiedzieć o tym, co się udało, a co zrobiliby inaczej.
Planując z uczniami pracę metodą Webquest umówcie się od razu na "punkty kontrolne", czyli terminy przeglądu uczniowskiej aktywności. Zmobilizujecie ich do poważnego potraktowania pracy, pokazując, że i dla Was ma ona znaczenie. Zapobiegniecie także szaleństwu na ostatnią chwilę - choć tego wyeliminować się nie da.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/

Warsaw_Central_Station_by_night.jpg

Na zakończenie - powinno też paść pytanie - na ile zmieniło się postrzeganie Warszawy? Czy udało się spojrzeć na nią po swojemu? Czy widzicie skarby wokół, czy macie chęć pokazać kolejne? Mamy nadzieję, że dzięki pracy, jeszcze nie raz "odkryjecie"  stolicę i hasło "Miasto Skarbów" będzie miało dla Was wymiar osobisty.